United Arab Emirates Tide Times

Abu Dhabi
 603,492 Jazirat Das
Sharjah (Ash Shariqah)
Al Fujayrah
 62,415 Khor Al Fakkan
 33,575 Umm al Hatab
Diba
 26,395 Mina Zayed
Dubayy
Ras Al Khaimah
 115,949
Return To Countries List